I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Триано Русе” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 362, ет.1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203424650, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина triano.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.  Продуктите, които се намират на интернет страницата triano.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.  Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на triano.bg  имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите. В изображенията, продуктите могат да бъдат окомплектовани заедно с други продукти и аксесоари, които не са включени в посочената цена. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменяни от производителя в процеса на производство на даден продукт. „Триано Русе” ООД има право да променя техническите характеристики на изделията по всяко време, без да е задължено да уведомява изрично потребителите за това.

4.  Потребителите имат възможност да ползват потребителска количка, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската количка няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си количка. След кликване на бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската кошница на цена, актуална към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

5.  “Триано Русе” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, “Триано Русе” ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции:

 • възстановяване на сумите;
 • отказ от поръчката;
 • заместваща поръчка;
 • изчакване на нова доставка.

6.  Договорните езици са български или английски, а обявените на сайта цени са в български левове с ДДС. Сайтът поддържа българска версия. Извършват се поръчки само на територията на Република България.

7. Пазаруването чрез онлайн магазина може да се извърши с регистрация или без регистрация на профил. В случай, че желае да извърши регистрация, клиентът следва да въведе електронната си поща или потребителско име и паролата за отдалечен достъп. При извършване на регистрацията клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по-себе си не обвързва клиента с извършването на определени покупки или допълнителни действия. В случай че клиентът не желае да се регистрира в поръчката си посочва имена, валиден имейл адрес, адрес за доставка, начин на плащане и телефонен номер за връзка.

8. При всяка направена валидна и приета поръчка клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, или на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

9. Клиентът може да откаже или да промени поръчка. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума, ще може да избира между възстановяване на сумата,  или  заместваща поръчка.

II. ДОСТАВКА

10.  Доставката е за сметка на “Триано Русе” ООД, когато поръчката е на стойност над 250.00 лв. с ДДС и е в границите на Република България. За поръчки на стойност под 250.00 лв. с ДДС, доставката е за сметка на клиента, като сумата е фиксирана за всички поръчки и е в размер на 60.00 лв. с ДДС.

“Триано Русе” ООД не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При предаването на стоката от куриера на потребителя/клиента, риска от повреждане/загубване на стоката се прехвърля върху потребителя/клиента.

11.  При доставката на стоки чрез куриер, същите следва да бъдат напълно разопаковани и прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице в присъствието на куриера. В случай на несъответствие на стоката с договора, потребителят/клиентът следва да уведоми незабавно търговеца за несъответствието с договора, при самото получаване.

12. Всички стоки се застраховат при транспортиране. За евентуални повреди, удари и други щети, установени при получаване на стоката, клиента следва да изиска от куриера Констативен протокол за рекламация, в който да са описани повредите по стоката, както и да бъде уведомен доставчика в присъствието на куриера. За стока, на която са нанесени щети при транспортиране, “Триано Русе” ООД не носи отговорност за гаранционното й обслужване.

13. “Триано Русе” ООД не е обвързано с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.

13а.  При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес.
При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя/клиента дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В случай, че потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, “Триано Русе” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член.

14.  Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

15.  “Триано Русе” ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за закупената стока, като гаранционният срок е 3 години, освен ако не е посочено друго в описанието на стоката в сайта.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

16.  Цените, посочени в електронния магазин включват опаковане. Транспортирането до мястото на доставка на територията на Република България при поръчка над 250.00 лв с ДДС е безплатно. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и вноса в съответната държава, както и доставката.

17.  Плащането се извършва по някой от следните начини:
–    плащане при доставка (с наложен платеж);

–    плащане по банков път (с банков превод).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

18.  Потребителят/клиентът има право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. При упражнено право на отказ, потребителя/клиентът поема разходите за връщане на стоките обратно при Продавача.

Потребителят/клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока.

19.  Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина.
20.  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
21. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката.
22. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди “Триано Русе” ООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходяща дата на която може да приеме/получи стоката.
23.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Триано Русе” ООД, се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Триано Русе” ООД услуги;
 • да уведомява незабавно “Триано Русе” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети “Триано Русе” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер – връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез triano.bg  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

24.  Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “Триано Русе” ООД

25.  “Триано Русе” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
26.  “Триано Русе” ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.

27.  “Триано Русе” ООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Триано Русе” ООД, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Триано Русе” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет сайта.
28.  “Триано Русе” ООД, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
29.  “Триано Русе” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Триано Русе” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Триано Русе” ООД.
30.  “Триано Русе” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Триано Русе” ООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Триано Русе” ООД.
31.  “Триано Русе” ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва, записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

32. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в .лог – файлове на сървъра на сайта, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
33. “Триано Русе” ООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Триано Русе” ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма на заявлението за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Триано Русе” ООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
34.  “Триано Русе” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “Триано Русе” ООД е длъжно да предостави информацията по силата на закона.
35.  “Триано Русе” ООД има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
36. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Триано Русе” ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

“Триано Русе” ООД събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “Триано Русе” ООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

37. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Триано Русе” ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “Триано Русе” ООД се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на потребителя/клиента да се запознае с тях. В даденият срок, ако потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените в Общите условия, то “Триано Русе” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

38.  Под “потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент“, се разбира всеки, който е заредил на своя компютър в Интернет страницата: triano.bg

39.  Под “поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
40.  Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката.
41.  Интернет магазина  triano.bg  е собственост на “Триано Русе” ООД, наричано още “търговеца” или “дружеството”.
42.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Триано Русе” ООД, съобразно българското законодателство.