Триано Русе инвестира в разширението на производствения си комплекс чрез изграждането на нов склад

10.03.2019

През 2019 г. Триано Русе инвестира в разширението на производствения си комплекс чрез изграждането на нов склад с полезна площ 600 кв. м.

Новият склад се предвижда да облекчи обслужването на големия растеж в производствената дейност на компанията.

В стремежа си за икономическа ефективност и конкурентноспособност на дружеството, ръководството се фокусира върху регулярни инвестиции за поддържане и подобряване равнището на производителност и качество.

В този смисъл настоящата инвестиция в изграждането на нови складови площи, има за цел повишаване производствения капацитет и увеличаване експортния потенциал, както и оптимизация на работния процес, повишаване на ресурсната ефективност и ефикастност на компанията.


© 2019 Триано Русе Всички права запазени!