Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

25.01.2021

„Триано Русе“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0005-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „Триано Русе“ ООД

Обща стойност: 150000.00 лв., от които 127500.00 лв. европейско и 22500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.

 


© 2019 Триано Русе Всички права запазени!